قبولي 100 درصدي اصفهاني ها در آزمون EBC*L

تمامي شركت كنندگان در دوره آموزشي  سطح A مديريت شايستگي اتحاديه اروپا EBC*L در استان اصفهان با موفقيت آزمون را پشت سر نهادند.

                                                                

 
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل EBC*L، دومين آزمون منطقه اي EBC*L در تاريخ پنجم خرداد ماه در اصفهان برگزار شد كه تمامي شركت كنندگان در آزمون پذيرفته شدند.
دكتر عظيم فضلي پور نماينده EBC*L در ايران طي جلسه حضوري با مديران مركز اصفهان ضمن تبريك اين موفقيت خاطر نشان ساخت: "اصفهان در عرصه علم و دانش در تاريخ اين مرز و بوم هميشه جزو پيشتازان بوده است و در حوزه EBC*L نيز نشان داد كه پيشتاز قبولي ها در كشور مي باشد."

                                                  
ايشان ضمن تقدير از مدير جوان مركز اصفهان، مهندس علي ابزري براي ايشان آرزوي موفقيت نمودند. 

 

۱۳۹۱/۰۳/۰۵
www.ebcl.ir
نماینده شرکت EBCL