شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۱
اینجا هستیدSkip Navigation Links : صفحه نخست : EBC*L : سطوح EBC*L : سطح A



سطح EBC*L  A



این سطح اولین مرحله از
EBC*L می باشد که از آن به عنوان دانش عمومی مدیریت یاد می شود در این سطح از EBC*L شرکت کنندگان با اهداف اقتصادی یک شرکت آشنا می شوند و زبان کسب و کار را می آموزند. بنابراین دانش آموخته این سطح یک فرد با کفایتی است که اصول لازم برای تفکر و عمل کارآفرینانه را آموخته است. سطح A  شامل مبانی عمل گرایی و شایستگی های کسب و کار فردی و تحقق پذیر می باشد. بنابراین دانش آموختگان این سطح افرادی هستند که دارای شایستگی در تولید، فروش و اجرا می باشند. 

 هدف:
فارغ التحصیلان سطح A، با نحوه کاربرد اهداف تجارت در شرکت وارد می شوندو درباره ابزارهایی که عملکردشان در دستیابی و یا رسیدن به یک هدف (ترازنامه،نسبتهای مالی) را اندازه گیری می کنند،می آموزند. آنها همچنین در مورد روشهایی که در آن هر شخصی میتوانددر دستیابی به این اهداف (هزینه و قیمت گذاری)موثر یا دخیل باشد،می آموزند.
سطح A،اکثر دوره های رایج تجارت را پوشش می دهد و شخص را شایسته رسیدن به مدیریت می سازد که در تماس با اساس لازم برای تفکر و عملکرهای تجارت است.


سطح
A دارای سرفصل های ذیل می باشد:

 

v    اهداف تجارت و نسبت های مالی :

 •      سوددهی
 •      گردش نقدی
 •      نقدینگی جاری
 •      بهره وری ،efficiency
 •      نسبت های مالی

v    هزینه  قیمت گذاری

 •      اصطلاحات پایه ای حسابداری هزینه
 •      هزینه های ثابت/هزینه متغیر
 •      هزینه های مستقیم /هزینه های غیر مستقیم
 •      تفاوت نهایی سهم مشارکت
 •      حسابداری مرکز هزینه، حسابداری مرکز سود

v    حسابداری

 •      اصول و اهداف گزارش مالی سالانه
 •      ترازنامه و اصطلاحات ترازنامه
 •      حساب سود و زیان (P&L)
 •      گزارش مالی سالانه

v    حقوق کسب و کار

 •      الگوهای حقوقی سازمان های کسب و کار
 •      ورشکستگی
 •      حقوق
 •      مشارکت ها
 •      گروه های کسب و کار

 

این سطح معادل 120 ساعت آموزش مدیریت است.  برای کسب مدرک سطح A، متقاضیان باید دریک امتحان دوساعته در مراکز مجاز برگزاری امتحان شرکت کنند.

نمونه مدرک سطح A:




* ثبت نام سطح A 


صفحه اصلی

اخبار و تازه ها

تماس با ما