جمعه ۱۱ فروردين ۱۴۰۲
دوره EBC*L (European Business Competence License ) در حال حاضر به عنوان برترین مدرک مدیریتی در اتحادیه اروپا شناخته شده است و از آن به عنوان مدرک شایستگی مدیریت یاد می شود. با توجه به روند جهانی شدن و حق برخورداری همه افراد از دانش مدیریت برای فعالیت در عرصه جهانی دوره های شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا با این هدف فعالیت خود را آغاز کرده  و گسترش داده است. این دوره به عنوان مبنای علمی " کلاس جهانی مدیریت" World Class Management اعلام شده است.
ادامه مطلب ...
سطوح EBC*L

سطح A

این سطح اولین مرحله از دوره آموزشی EBC*L می باشد که از آن به عنوان دانش عمومی یاد می شود. این دوره شامل سرفصل های ذیل می باشد:
 • اهداف کسب و کار و نسبت های مالی
 • حسابداری
 • هزینه و قیمت گذاری
 • حقوق کسب و کار

ادامه مطلب ...


سطح B
این سطح دومین مرحله از دوره آموزشی EBC*L می باشد که از آن به عنوان دانش برنامه ریزی یاد می شود که شامل مباحث ذیل می باشد :
 • طراحی مدل تجاری
 • بازاریابی و فروش
 • طراحی مالی
 • تحلیل قبل از سرمایه گذاری و آنالیز احتمالات

ادامه مطلب ...


سطح C
این سطح آخرین مرحله از دوره آموزشی EBC*L می باشد که از آن به عنوان دانش مدیریت نام برده می شود که شامل سرفصل های ذیل می باشد:
 • مدیریت منابع انسانی
 • رفتار سازمانی
 • مدیریت تجاری
 • کنترل و تحلیل عملیات

ادامه مطلب ...